הלב רוצה הרבה יותר
לנוכח שמי הווה
ההיגיון ששובה
ותילי חורבות המציאות
שזה לחיות או למות.

הלב תר אחר הרוח
אחרי הנגלה והשכוח
לא מוצא פינה לנוח.

זה אתה. מה שאתה חושב
מה שאתה שונא או אוהב
ההגיון לא מבין
ואתה כבר לא מאמין.

אל תפנה עורף
כי הלב לא משקר
תחושה ביד כסימן היכר.
את הרגש אל תעקר.

הלב רוצה הרבה יותר
הלב תר אחר הרוח
זה אתה. מה שאתה חושב
אל תפנה לו עורף