פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

לרגע

ועל כולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה