פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

מבט

להתעטף בך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה