פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

גשמי ורוחני

אין לי חברים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה