פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

מבט

לרגע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה