פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

ועל כולם

אין לי חברים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה