חוף נחל מחר אנחנו נצא אל חוף נחל ירוק, במימיו איבדה החמה טבעת. אמרתי בחלומי לילדי. אימא איזו טבעת? שאלו הילדים. האם יש לחמה אצבעות, עליהן היא תענוד טבעות? כן – עניתי, וודאי שיש לה אצבעות. האם ראיתם פעם פנים ללא גוף? נכון כולם מסכימים , שלחמה יש פנים? אז יש לה גם גוף, ידיים, רגליים ואצבעות הענודות בטבעות. אך מאחת האצבעות נפלה הטבעת. אנחנו נלך אל חוף הנחל הירוק, לחפש את הטבעת שהיא בטח זוהרת כולה. נחפש עד אשר נמצא אותה והיא תביא לנו אור ושמחה