ברכה לבן שבעים נרים כוסית לחיים לכבוד האיש חומד החיים. אשר בה' באייר (כמה זה מצחיק לומר) עשור שביעי סגר. זה האיש, פתאום השנה היה לישיש. "בן שבעים לשֹיבה," כך אומרת המשנה בפרקי אבות. אך אתה לאמרה התחכמת, ובדרכך (ליצן שכמותך) ממנה בדיחה עשית. עד היום שֹיבה בשֹערך לא זרקה, למרות היותך בן שבעים שנה. את לידת המדינה בשנים הקדמת. כמעט נער היית שלארץ עלית וכעבור זמן קצר לצבא גויסת. נוהג הוא לא לומר בפני האדם את שבחו, לבל ישכח מאין בא ומה היה עברו. אך אתה את עברך לא שכחת ואת זכרונותיך סיפרת. כמו שכולם מבינים, איש זה ראוי שיאמרו לו השבחים ישר בפנים. אל תסמיק וכנדהם אל תעמיד פנים, זכור, פה כולם אחים. השבח והתודה כאן נאמרים על כי בימים עברו, כשבארץ הזמנים היו קשים, כשהייתם זוג צעיר ויתרתם על הפרטיות שלה הייתם ראויים. פתחתם את ביתכם הצנוע בפני האחים ולהם הוא היה כמלון חמישה כוכבים. על כל אלה תודה לך ולאשה אשר איתך. ל"מ