10/09/03 גלגלי העולם כאשר אני בחוג מתעמלת, במפקד בית סִפרי בילדות נזכרת. איך לצלילי מוסיקה היינו מתעמלים, את מילות השיר מפזמים. המילים כאילו נכתבו במיוחד – למפקד. "גלגלי העולם, חורקים שן במפעל, ברננה מתמתח כל שריר!" השיר נכתב על ידי מורנו הצנוע ועניו, המשורר יחזקאל סן. שמעולם לא העיד על המוּגמר, ובהתנשאות לא אמר, שלי הוא זה הפזמון המוּשר. זה היה מזמן, היום אין המשורר מוּכָּר וגם השיר לא מוּשר. (השיר פורסם בעיתון "במעלה" 1.5.1934 )