ובין אור לחושך

לעולם כולו

מות בחלונות ימות דמים,

גילוי וכיסוי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה