ובין אור לחושך

לעולם כולו

עיניים שחורות

כמה ארוכות המדרגות לבית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה