ובין אור לחושך

לעולם כולו

מונולוג הסיום והתחילה. עוף החול משתנה הלילה.

שוב החסרת פעימה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה