ובין אור לחושך

לעולם כולו

חשבתי שכבר גמרתי עם זה. העבר חוזר על עצמו.

אידוי רענן וצורב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה