ובין אור לחושך

לעולם כולו

תתני לך להיות

כמה ארוכות המדרגות לבית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה