ובין אור לחושך

לעולם כולו

לא מובנת מאליה

כשראיתיך מפרפרת- דמעותיי לך.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה