הרוח הטובה מלטפת את פניי ומבדרת את שערי, כיצד מבדרת את שערי, לראשונה מזה כמה שנים
כמה שנים של כיסוי
של כיסוי עריות ושתיקה של אנרגיות
הותר שערי ופרק מעליו כבל של טבעת של איש (ות)
---

צבעתי את השער בג'ינג'י לוהט כי תמיד רציתי להיות שמש, סיפרתי קצר וגולש,
סלסלתי, מרחתי קרם. ותמרוקים, שבו אליי הריחות.

כמה טוב, להיפרד.
כמה מכאיב וטוב.