אני משתמש בחלום שלך כדי להתמיר דמעה אחת של צער
לאהבה.

זיכרון.
אנחנו יושבים. לא. שוכבים.
חיבוק- לא חיבוק
רגל מתנדנדת
תנועה מכווצת
יד שלוחצת
ולוחצת
ולוחצת

אם הייתי יכול להשכיח ממך את זיכרון ההתעוררות.