בואי. הסתכלי על תמונתו בחדר הפתוח,

את הוזה אותו יפה מתמיד.

כרעי לו ברך סגדנית, נגבי מעליו אבק לשון הרע ורציונל

פתחי לו דלת, הכניסי אור בהיר שייצבע את פניו

את חושך הפערים, תצבעי לו כך עבר

תאצילי עליו תכונות נפש

בואי.

זה נאהב עלייך כך, ואולי רק באהבה את מתאהבת?

בעיניי רוחך את נאהבת על תמונה שאת ייצרת.

בואי, קחי עמך את הנר מהחלון. צפני גם אותו בחדר הדמיון.

 

 

געי במה שאסור לך לגעת.