היא מוסרת את הכסף בשתיקה מרכינה ראשה ומסתכלת שוב על העבודה אני אדישה ולא מביטה מראש יודעת שזה לא הנייר שהובטח "זה בסדר, זה מספיק?" רוצה לחזות בפניי המבואסות בשידור חי. אני לא מקצוענית ולא מביטה. מרגישה מרומה וחוזרת לדמיונות על השטר אף אחד לא הבטיח לי שום דבר.