לפעמים צריך לכבוש את הכאב ולהשאיר את הבמה למציאות
צריך את הדמויות להחליף ואת האמת לרמות.
כבשתי עד עתה את לבבי בלבד. היום
גם את שיריי אותיר.
בצד.