אני נימוחה כל כך בתפילותי
נמוגה מחוסר השליטה בדמעותיי
נמסה נמרחת נכונה
לפניך

אבא

אני נמוכה כל כך בפניותי
פריכה בחוסר הקיום של עפריי
מתפוררת מתפוגגת מתפללת
בפניך

אבא

כך את ניחוחי דמעותי את טעמי בכיותי קח בידך
שימם לפניך
שמי מספרך אל תימח