הכל שונה
אני
מקום אחר
משהייתי שם
זו לא
אותה אני
זה לא
אותו עולם

ואם
תרצה בי
נבור בין צעיפי נפשי
התפלל אלי
לבטח
אעתר
היום אני יותר משאתמול
אני מקום אחר