הם מנסים למלא לי את החסך
של הנסיך שמעולם לא היה שמעולם לא הובטח.
במגדל לא רומנטי אני טווה אגדות ישנות
ספרים בלויים, ממשיכה לחכות
שאדקר.