הלילה ראיתי אותך ללא תואר ושם
היית לי שם
היית לי שם מונח על הספה הבהירה
והיינו לנו.

פיסת חיים של פשטות
חלום פשוט על מה שצריך:
פיסה של אושר
כורסה של אושר
בסופו של יום

ולא היית חלום.