כאבי לב פורצים את החדר ומתעופפים
כמו קרעים של עיתון כמו שברים. בוערים.
גחלים של שנים זכרונות נשרפים.
מתכלים היכלים.
קרדיולוגים מאבחנים רשרושים ותופים
הולמים.
אין בי עוד קדושה אין בי תמימות
יש בי שנאה ובדידות ויתמות.
ומי ישמע ומכאן אין דרך חזרה
רק
נפילה.

הושט לי יד.