המילים הופכות לי עולם שלם של מציאות לסמלים.

(תובנה עמוקה)

לכן כשיש לי צורך בצעקה
אני יודעת שאין מי שישמע ולכן
אני כותבת