איזה אויר משוגע נשמנו השבת.
הרגשתי איך אני נחנקת מכל נשימה- וממשיכה לעשן כי אין לי ברירה,
אני חלק מהבית הזה, אני צריכה להתייחס יפה
ולהכניס אורחים.

(גם מעשנים ונושפים לי תעשן בפנים)

איזה אויר משוגע חדר לחיינו והאפיל
על דמותנו... וכל אחד ראה את עצמו.

וכל אחד בכה וצעק לעצמו, ונחנק.
וכולנו יחד נשמנו אויר של מחנק, וכולנו יחד ביקשנו רחמים רבים.
ובהבדלה כבר הרגשנו איך האויר נרגע.

הדלקנו נר ואחלנו שבוע טוב.