ופעם ממש פחדתי מלהביט בה, אולי בשל העיניים שלה
השחורות.
אחת קטנה ואחת גדולה, היא אוהבת
להסתכל עליי.
ולשתוק.

ופעם היינו מתמכרות יחד לשירים של אביב גפן והיום היא מכורה לניגוני חב"ד
לבד.

הרגשתי איך כל האהבה שפעם לא ידעתי שיש בי חוזרת אלי,
אליה. וכבר אין פחד רק כאב להביט
מבט חד בעיניים שחורות.
אחת קטנה, אחת גדולה

וכאבי אחות על אחותה ועל
הדמעות שאף פעם לא יוצאות.