יונית ארבל

מספרת דרך שירה על חייה... בחורה מקסימה אך כואבת, אם תשאל אותה אם סובלת תענה.. לא, אני אוהבת ונאהבת, בתוכה מלחמה מתנהלת בין חשוב ועיקר, אט אט נוגס בה הסבל היא אישה אך ילדה מיוסרת.

חושך מוזר

בוקר חדש

קישורים שאקח עימי
בלוג - שירצגת
עולים מעלה