העור הוסר. מעל הבשר
הצלוי. החרוך
המוגש
בשבילכם. העולם
הוא קיים ומניף
סכין ומזלג
על עורי.
על ליבי שעוד ער.

פיצול
העולמות השוכנים האלה.
פה. ולא פה. ובנפש. וברגש ובדמיון.
והטיול הלא מבוכר בין שערי העולמות.
לצאת ולהיכנס.
לתהות.