עט צרה

מה אנחנו לעומת הייקום - אפס, אבל גם אינסוף לעומת הכלום.

דמעות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה