אני שואלת איזה מקום אני רואה
מן החלומות שלי
מקום אדום ושחור.

של פחד על הקרובים אליי מאד
מאד קרובים ואהובים
ואחיות וילדים
הם הילדה שהייתי

כמה אני רוצה לחבק לחבק
ולא לבכות
את התפילות לשנת בריאות שלום
ואהבה

איפה האהבה שלך כשמגן הלב גורם לך
לגמ גם
כל פעם שאת מגיעה לתוך

ורק אהבה יראה לדברים השבירים המלאים בתפילות שלי
ובחיבוק שלי
ולפעמים גם בריחוק שלי

א-לוהים תעזור
לי לכל קרוביי וידידיי לילדים הרבים שתופסים את ליבי
בידיים קטנות ענוגות
לילדה שלי שחולמת
וכואבת כל שנה מחדש

ומחכה לגלות את הלב למי שמסתכל בה בתום
בתום השנה

כשהשנה כבר ייבשה ופשטה את ידיי ויבשה את עורי
פשטה את רגשותיי מעליי
איככה אלבשם
איככה אזרים לליבי את נהרות הכאב
את זרמי החיים שקוראים להם: פשטות
ושערים פתוחים ודמעות
במקום של הדמעות
וחיוכים

במקום של השבעים פנים שלי.