אי שם ברחבי אמבט
מחליף זהות חייל אחד
וכמה פעמים אפשר
 
להתאבד
בשביל מבט אחד נצבט
ואיך כל העולם התרוקן מלבד
המשפחה שלו
 
צרור של מבטים נורה אליו מן
התמונה שלו
 
והוא שינה כיוון. מאז
הוא תמיד יוצא
שישי- שבת
 
חייל רחוק;
אבוד ונאבד
ומי ימצאנו עם שחר
באמבט
חייו