לבה מתפרצת ונשפכת. לא משנה
שהידיים מגוננות על הפנים. מבט מעונה
למול אישך.
רעל נמסך. ברד האבנים ניתך. אתה.
פוגע בקרובים לך ביותר. מעתה
הם מתים.

היזהר.