לא חסרתי דבר

רק הזמן שעבר

הזכיר לגופי השוקע

את שעבר, עבר

בלי חזור

מתוך שקיעה,

שקיעה של יום של שנה של חיים

בלי חזור

הביתה

(אוכל, מים, מוזיקה

מחשב, עולם,) חיים

לא חסרתי דבר

הגוף תמיסה רוויה

נשמה מרוקנת

חסרת נשימה.