דמעת אש

תורת חיים חמדתנו מפי עליון ניתנה נצח היא נחלתינו ממדבר מתנה בכל אחד יש את דמעת התשובה שתעלה ותבקע רקיעים...

היתה לי...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה