מאז אותו שבריר חיים שנקטע באבחת
נשימה של רוע
פעימותי מהססות
רועדות
פגיעה חזיתית בכושר הדיבור
והשתיקה שלי.

שנים של שיקום
מסמרים
ברגים
פיגומים


אל תאהב

אל תשנא

אל תצחק

רעידותיך עוד יעירו את ליבי.