הייתי צריכה להלחין את הלחש הזה
לחשתי לעצמי בעת העבודה
אחר כבשתי את ליבי בבית החזה
בזקתי לעצמי לחישות שאני בודדה

קצה חיוך

מילים עולות בי במנגינות של אש
מכתיבה של הנפש לעולם לא אחדל
שיגרה. חייכתי בקצרה כי המקום דורש
תקוות נבזקו בשתיקה יחידה

(חיוך מתרחב: אני רואה שדורשים חיוכי
קרבתי ופניי.
הלוואי ואצליח לשיר את זה:
לבזוק מוזיקה לחיי.)