לפני שנשברתי היום עוד יכולתי להיות
גב שלם בשמים כחולים בגבעה משוזפת שמש
קרעו בשרי מעליי וסוסים דהרו בי
חופרים אותי עירבוביא

ודחפ-פורים קורעים בי.
גורלות.