גרעין ושמו אישה
עטוף בהמולת רבים
וצרתם:
עינם בה
והיא כה שבירה
בתוך גופה היא
מכילה את עצבונם
והם אינם
איתה
רק זוג עיניו רצות
בה אהבה