רדף השיג

כבר לא בייני"ש

נפשי, השקי שדות מדמעותייך

בין השמשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה