רדף השיג

כבר לא בייני"ש

בשבח הפנתאיזם הדטרמיניזם הדאיזם והשפינוצאיות

שירַי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה