רדף השיג

כבר לא בייני"ש

כתום

בשבח הפנתאיזם הדטרמיניזם הדאיזם והשפינוצאיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה