אותך חפשתי מלפנים אותך מצאתי מאחור לא יקיפוך דפנים לא ישיגוך סוב-סחור אין בפני מי אוכל לבי המתייסר לשפוך יבוז לי כל רואה את דמעותי אך אם אדם יראה לחוץ, הן אלוקים יראה לתוך ולו רק בגלל זה לסבול היה כדאי