מדוע זה בוכיה הנך ועננה לה נחה על מצחך הלא תדעי כי גם אני בסתר נאנח ומצפה לי למוצא פצחך