...כן אהגה בך בלילות וכשמוחרמת, נדויה אהבַתי תכבוש גלילות על לב עוד חרב נטויה עת תן ישמיע יללות פוסע דרך נעלם ודימיאורגוס גורלות יטיל לכל באי עולם כן אהגה בך כן אוחיל אתהה אמת את או בדיה עת מלוא לב רעדה וחיל לבי אליך...