יכולתו של אדם להסתכל על עצמו מהצד משביתה את כוחות היצירה שלו