ראש הזרי שושנים כמות כלה עדיך לבֱשי חדשים גם ישנים מהרי,דמעות יבֱשי! גדר-פרץ ראשונים לא תשחיתי, על תרֵעי נעוֹרים וישנים למסיבך רֵעים קראי יתבונַן חיתו יער צמתך עבות פרֵעי תם הבכי, תם הצער כבַלי אבות קרעי בתולה רכה כמשי גן המטירי דשנים כמקדם, כשנים קדרון כעב המשי ואשמח בך, ענוגה כעינִים עיני מלאו דמות השמש בנוגה הוד קרניה התגלאו!