אורית קורן

"אף על פי כן, השמש חמה אף על פי כן, אדם מתגבר אף על פי כן, החיים, כמנהגם, מוסיפים יום על יום." (מרת דאלוויי, וירג'יניה וולף)

סמטא (הומת אדם)

מהגרים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה