אורית קורן

"אף על פי כן, השמש חמה אף על פי כן, אדם מתגבר אף על פי כן, החיים, כמנהגם, מוסיפים יום על יום." (מרת דאלוויי, וירג'יניה וולף)

מהגרים

אתה והשתיקה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה