(בעקבות שאלה שנשאלתי אתמול ) שלום מגירתי הענוגה! הרי הנך עדת אהבתי אשר לה אתמסר כמשוגע מידי בבית ה' שבתי רק את, האהובה, מגירתי רק את, ברה, תשמַעי את שירי ותאזיני בדממה לאמרתי בחיק לך אכַלה את נעורי הרי אך לך גיליתי את נפשי מגירתי - פתחתי סגור לבי אף על פי כן, אינני חש חפשי מרגשותי. עמי מגירתי היטיבי!