שירַי. הו מה תאוותי לאזניך לקראם הלא תדעי כי לך כולם נועדו כרוח תנשב בחוץ על רעפים הגשם ירעם כך גם יעוֹף רוחי חדרי לבי כולם נרעדו כמה רציתי לפגשך אקראי על אם הדרך בין האורנים כי תהיי לבד, אקריא לך את שירי כשרפים מלאו פיהם מרננים אם ישנה את אהובה, יהי נא חלומך עלי באם ערה, לי אתגנבה למחשבתך שאם אלה הנך, הסכיתי פילולי ואם בשר ודם, בקשתי קרבתך