ברכיך לבנות כפנינים

השמלה להם לצנינים

אחת לרעותה עונים   קדוש

 

ברך אחת מבצבצת:

אחת מסתתרת ואחת יוצאת

ביניהם חצאית חוצצת  קדוש

 

אשה אל אחותה ממללת

ראשונה מחייבת השניה שוללת

כאמור, מלחמה כוללת  קדוש