בהריחי את האביב      יונה במתק שרה לי

אזי עבדתי אלוקי בלי לבטים ותהייה

קטפתי פרח בר חביב      ושאלתיו לגורלי

אמר: אשוב כעת חיה

 

אמר המלך       לא ידע אבי

אמר: קום לך      אל ארץ צבי

 

ובבדידות נוגה אילמת      פרושה מתחת שמי התכלת

כמה רציתי להשיג אשר הכל פעל

חמה באופק נעלמת      כוכב נופל ללא תוכלת

כל שתרצה שאל

 

כוכב צולל      באדמה

שלח העולל      והאמה

 

בהביטי אלי מרום      בחזותי מראות אלוקה

חרמון בין הררים שוכן עצמו כעב נדמה

בהוותרי נביא ערום      שאול אחר אויביו דלוקה

שמעתי קול: ......ימה וקדמה 

 

שמעתי קול קריאה      ממעל

ענן תלוי על מוריה      מאיר על שעל