מדוע זה שירים אכתוב במצע ליל בחדר קט מואר באור עמום. אף המתמיד הדיר רגליו מבית מדרש \ בעת שבה יישנו כולם והישוב רגע-שקַט אולי גם אני לי אדום ואחרש