סופי ק

....

בחורף שכזה

שוב הולכת לשדוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה