תמיד תהיתי מה מושך אותי בך כל כך... ואז הבנתי... הרי אם אי אפשר להגיד שום דבר על אלוקים, הרי המשפט "אלוקים קיים" הוא נטול משמעות כלשהיא- בין לוגית, בין לגבי חיינו. הרי זה כמו להגיד "בובו קיים" בלי להסביר מיהו בובו. א"כ, מדוע אנו בכ"ז אומרים שהקב"ה קיים? אלא שהתשובה היא, שהאל הוא כללות הכל, וא"כ משום שאנו משיגים את מציאות "הכל", ממילא אנו משיגים את קיומו של ה', למרות שאין אנו יכולים להגיד עליו מאום פרט לזאת. למה הדבר דומה? לאדם הנמצא בתוך בית: שיודע שיש מעליו בית, אך אינו יכול לדעת איך הבית ייראה מבחוץ משום שהוא בתוכו. אותו הדבר אמור לגבי אהבה שאינה תלויה בדבר. וכי למה לאהוב מישהו\הי שאין בו שום דבר הראויי לאהוב? אלא שאם אדם אוהב משהו מסויים ,או כמה דברים מסויימים באדם - הרי אהבתו תלויה בדבר, או בדברים האלו. אך, אם אוהב הוא את האדם עצמו בגלל מכלול תכונותיו, אז אהבתו היא אהבת אמת. ...הבנתי שמה שאני אוהב בך - זו את!