עיני יונים עיני הבת כשמבטי פוגש מבט חץ קופידון בלב שבת סוד שרפים מלחשים חיבת אותה ואהבת הדרתו מלך נאוות הסכיתי אלי שוועת אלי זמירין ורחשין אך עין הנץ עין המשחית הנץ היון ויחרד קידון שלח משנונים מאמתחתת פגיוניו פילח את לב שאננים חקותי אל השליך מרד הדביק בחולי אהבה הנחית הנץ כישף הוא את יוניו...