המגלה חוקיות מסויימת בשיר הבא יקבל צל"ש (ואין כוונתי לחזרה על מלת האהבה) רגש לא תוכל לאלף ילכדך בטַלף יקר לך מאַלף שבי האהבה רוח נעורים מנשבת- זמן טבת! לברית הבט לברית האהבה הן יעבור על מדותיו, ידגים אל ואותם על נס ארים-על בשושנים סוגים אל אהבה אהוֹב לא חדלֶת על אף שהשתדלֶת בפרץ תעמוד בדָלת בפרוץ האהבה הו אהבה! עליה מה יהא? חושיך על תכהה נהה אחר האהבה רגש שובב לנערה דקת גוו ויתעלס כל לבב באהבה סוד איננו ורז איִן נתפרסֵמו הפרזאין נתפזֵרו לפרזאין פזרונות האהבה ארוכת תלאות מסכת האהבה המבורכת יתיך מתכת חטא האהבה ממתנות אלוקים, מֶתת- האהבה עליונה מושתתת מלאת רטט היא האהבה ואנכי כסיל הדיות בשיח החיות בצרופי אותיות בם תצורף האהבה עת רגש תקף את רצונו כפה אכף בדרך פתלתול עקף את נפתולי האהבה לא תעמד והתעלמֶת מאהבת עלמת כלליה למד חוקותֵי האהבה אהבה לבב כל תחמם כברק רגש יהמם כמים הפנים אליך תתמם האהבה כבודה יגוננון נפלאותיה ירננון וחטא ופשע יחוננון, עליהם תכס האהבה ביום צרה עליה תסַמך לא יפוג קסמך מטיף מי שמך לדון האהבה תראה ותשתומם העין "לא עת בוא אהבה עדיין?" שתה אפוא מזה העין ממעין האהבה דבק לשון, כבד הפה מלות אהבתך נפה יקר מישפה ודוי האהבה בדינו עליון תצדק הֵרב על תהי צדיק תעבור בסדק במשפט האהבה יצרך על תכוף על תהיה כקוף מסווה שקוף מסווה האהבה בשער כל מטיף דורש לא בוש, בגלי ריש ומזימות חורש כנגד אהבה אחד מוסר, אחד מלשין לדעות חוששין מי יבן זמר ורחשין שירת האהבה "לא תתור בחתף נשא אשה, גדל הטף תאב הוא אשר אותך שתף ואין זו אהבה" ידיך מור דרור עטף על כף מנעול עבר נטף רוחי לו את גווך לטף ליטף באהבה