את לי ארץ ישראל, את לי ההסטוריה מה גורל ארצות-עמים שיבש קדמת שלַף? מה לי חטא אדם קדמון? מה חטא מלך באור'יה שפשע בנתינו וחוקי האל סילַף? עת ראות לך ראשונה ימים אלה אזכרה תשוקתי כיצד נבטה רעיון היאך עלה ואותך אזי אכבושה, הו מולדת יקרה! בחיקך אמצא מנוח, מנוחה ונחלה שם אשב תחת גפני, תחת גפן פוריה שם אשתה דבש משפתיך, משדך אינק חלב שם אקריב לך את זרעי, שם בהר המוריה קומי קומי יפתי שהסתיו עבר, חלף!