(קצב משתנה וסינקופי) על משכבי בדמותך אזַכר רכה כמשי וכלבנה מאירה בנוגה לאחר לו קשובה ונבונה הלא תדעי לך עדינה כתחר שחיוכך קורע לבבי עדין אף הוא, כמותו כסֶחר-מַכר ברגשותי. אותי לא תאהבי הן מה לי כל אוצרות תבל אם אהובתי לא תאהבני מה לי כח ויופי הבל אם אותי יקרה לא תבני יקרה קרה כתער שסעי נא את גרוני הנצור כצור בצער ואחר כן חולי-רוני