" אין שני נביאים מתנבאים בלשון אחת "

 

 

ויהי בשנה החמישית למלכות שרון ואנכי בעיר תל-אביב על הים הגדול.

 

וארא , והנה לשמאלי מרכבה גדולה וחלונותיה מושחרים והשמש תשתקף במראותיה.

 

ויפתחו דלתותיה ואשמע קול אומר : " בן אדם, כנס!",  ואכנס.

 

ותסיעני בחוצות קריה אל מגדל וראשו מגיע השמימה.

 

ואצא המרכבה ואראה נוטר על המגדל – משקפי שמש לעיניו ואזניה לו באזנו השמאלית  ואקדח לו בימינו.

 

ויכניסני המגדלה, ושם פקיד מבעד לדלפק . ויורני על המעלית אשר ילד קטן מנהיגה.

 

ואעלה במעלית אל ההיכל העליון.

 

ואצא המעלית , ושם שרת הלשכה ולה חצאית מיני. ותלך בעד הפרגוד לשאול האכנס אם לאו.

 

ויביאני הבוס חדריו.

 

ואראה , והנה, שם ארסים שש קוצים שש קוצים לאחד.  במעיל עור יכסה גופו ובסכין ידקור ובשורה יתמסטל.

וקרא זה אל זה ואמר: " גבר גבר גבר הוא הבוס שלנו. מלוא כל השכונה חיתתו"

 

ואראה דמות אדם יושב על כסא עור, המזכירה  לו לימינו לשרתו והמחשב לשמאלו והאקווריום לפניו.

 

וישאל  לאמור : " מי בכם אשר ילך אל עמי אל ישראל " ויהיו כולם כמחרישים.

 

ואומר:   "אוי לי כי מזמר אנכי וגב אין לי, כי את הבוס הגדול ראו עיני."

 

ויגש הארס אלי ויקרב סכינו אל פי ויאמר: " הנה הוצאתי זכרון מנפשך לבל תאמר את אשר ראו עיניך "

 

 ויאמר אלי: " אנכי הבוס הגדול אשר חיתתו מלאה עולם ובכל מקום דמי חסות מועלים לשמי. אשר אלחץ הכפתור ויעוטו המטוסים ואשר אומר בשפופרת וישולחו המרצחים. אשר מי יאמר לי מה אעשה  ומי יגיד לי מה אפעל.   בן אדם, קום קרא לבני רמלה ובשר לבני לוד כי מגדפים המה  את שמי וזונים אחר האברג´לים ואחר האלפרונים . "

 

ואומר:" אהה הבוס הגדול, הן לא ידעתי דבר כי אין איש סכינים אנכי וקאראטה לא למדתני אמי"

 

ויאמר :" על תאמר חלוש אנכי, כי את אשר אשלחך תאמר , ואת אשר אצווך תעשה"

 

ויאמר:" ידע בעל מכולת גבו וסוחר  חסותו. רמלה לא ידעה לוד לא התבוננה.

 

אוי לכם הנשמעים להבל וריק  והמעלים חסות לגב לא יושיע

 

האומרים לקש בוסי אתה ולתבן פרוטקשן יקראו

 

הנה ימים באים, ונשרפו החנויות ובעלי המכולות יידקרו

 

וידעו כי אני הבוס הגדול אדיר שמי בכל הארץ

 

והחזיקו חמש אנשים בכנף איש שלי ואמרו : ספחנו נא אל ג´מעתך

 

ואשר לא יאמרו כן

 

פצצה תבוא עליהם. " נאום הבוס.